Rejestracja samochodu sprowadzanego z zagranicy

W Polsce co roku rejestruje się ponad milion samochodów sprowadzanych z zagranicy. Sprowadzenie auta z innego kraju to niejednokrotnie duże wyzwanie, ale za to można zaoszczędzić, trafiając na bogato wyposażoną wersję w korzystnej cenie. Zobacz jak zarejestrować sprowadzane auto na nowych zasadach.

Sprowadzenie samochodu z zagranicy

Sprowadzenie auta do kraju może się odbywać na dwa sposoby:

  • kupujący może przywieść samochód na lawecie – auto nie musi mieć tablic rejestracyjnych ani ważnych badań technicznych;
  • kupujący bądź inna osoba mogą przyjechać sprowadzanym samochodem do kraju – w tym przypadku kupujący musi mieć krótkoterminową polisę ubezpieczeniową OC na 30 dni (koszt ok. 60 zł) i dopełnić obowiązku związanego z tablicami rejestracyjnymi. Jeżeli samochód nie zostaje wyrejestrowany w kraju, z którego pochodzi, nowy nabywca może się nim poruszać przez 30 dni od dnia zakupu, a później zarejestrować w Polsce.

Tłumaczenie dokumentów od samochodu

Żeby zarejestrować samochód w kraju, wszystkie dokumenty (umowa kupna-sprzedaży, faktura lub rachunek) od auta muszą zostać przetłumaczone. Dowód rejestracyjny należy przetłumaczyć jednak tylko wtedy, kiedy samochód pochodzi spoza terenów UE. Przy sprowadzaniu samochodu z jednego z krajów UE, państw należących do EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej nie trzeba tego robić.

 

Koszt tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego wynosi ok. 150 zł. Kosztów tych można uniknąć, gdy kupujący i sprzedający sporządzą umowę dwujęzyczną.

 

Podatek akcyzowy

 

Do tej pory kupujący musieli przy zakupie auta uiścić w Polsce opłatę recyclingową w wysokości 500 zł, teraz tej opłaty już nie ma, ale na jej miejsce pojawił się podatek akcyzowy. Kupujący musi w ciągu 14 dni od zakupu samochodu złożyć w urzędzie celnym uproszczoną deklarację wewnątrzwspólnotową (AKC-U). Opłatę akcyzową można opłacić na miejscu w urządzenie celnym albo przelewem na konto.

 

Uzyskanie dokumentu uprawniającego do rejestracji samochodu wymaga przedłożenia umowy kupna-sprzedaży, potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej, dowodu identyfikacyjnego pojazdu oraz wniosku o potwierdzenie uiszczenia opłaty podatku akcyzowego.

 

Wysokość podatku akcyzowego jest uzależniona od pojemności silnika:

 

  • 3,1% wartości faktury dla silników mniejszych niż 2000 cm;
  • 18,6% wartości faktury dla silników od 2000 cm.

 

Kupujący musi mieć też ważne badania techniczne pojazdu. Ta kwestia jest mocno dyskusyjna, dlatego że wiążący w tym przypadku powinien być przegląd wykonany w kraju pochodzenia samochodu, ale wystarczy, że w badaniu technicznym będzie brakowało jednej z ważnych informacji, a samochód może zostać skierowany na ponowną kompletną ścieżkę diagnostyczną w Polsce.

 

Rejestracja sprowadzonego samochodu  z zagranicy w Wydziale Komunikacji

Z kompletem dokumentów należy się udać do Wydziału Komunikacji odpowiedniego do adresu zameldowania i złożyć wniosek o rejestrację pojazdu. W urządzenie przedstawiamy:

  • dowód tożsamości,
  • przetłumaczoną umowę kupna-sprzedaży,
  • kartę pojazdu lub dowód rejestracyjny,
  • zagraniczne tablice rejestracyjne,
  • ważne badanie techniczne,
  • potwierdzenie uiszczenia podatku akcyzowego.

Jeżeli weryfikacja dokumentów zakończy się pozytywnie, należy wnieść opłatę w wysokości 256 zł (z czego 80 zł to koszt polskich tablic rejestracyjnych, 75 zł wyrobienie nowej karty pojazdu, 54 zł nowy dowód rejestracyjny, 13,50 zł pozwolenie czasowe, 18,50 zł naklejka kontrolna, 12,50 zł naklejka legislacyjna i 2 zł opłata ewidencyjna).

Pracownik Wydziału Komunikacji wydaje kupującemu czasowe tablice rejestracyjne (czerwone) i czasowe pozwolenie na użytkowanie samochodu na polskich drogach (pozwolenie jest ważne przez 30 dni). Zwykle po upływie kilkunastu dni gotowe są polskie tablice rejestracyjne, miękki dowód i naklejka identyfikacyjna na szybę. Na „miękkim dowodzie” można jeździć przez kolejne 30 dni, do czasu wyrobienia „twardego dowodu” rejestracyjnego.

 

Ważne: Roczną polisę ubezpieczeniową dla samochodu można wykupić nie wcześniej niż po otrzymaniu tymczasowych tablic rejestracyjnych.

 

W przypadku zakupu w niektórych komisach, kiedy samochód ma już przetłumaczone dokumenty oraz ważne badanie techniczne, na kupującym spoczywa jedynie obowiązek uiszczenia stosownych opłat i wizyty w Wydziale Komunikacji celem zarejestrowania samochodu.

 

Co ciekawe, rejestracji wcale nie musi dokonywać właściciel pojazdu. Może to zrobić osoba przez niego upoważniona. W Polsce wiele firm świadczy tego typu usługi, co pozwala właścicielom pojazdów oszczędzać czas. Rejestracja przez pełnomocnika jest płatna dodatkowo 17 zł, a kiedy pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny, opłata nie występuje.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *